Renovasjon

Vi utfører innsamling av husholdnings-/næringsavfall fra personer/bedrifter i 9 kommuner i Midt - Norge.NGR

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap.
Bjarne Øverland AS har kontrakt med NGR på innsamling av husholdnings-/næringsavfall i Nord-Gudbrandsdal. Denne kontrakten omfatter 5 kommuner: Lesja kommune, Dovre kommune, Sel kommune, Lom kommune og Skjåk kommune.

Henvendelser om abonnement, gebyrbetaling og miljøstasjon skal gjøres til NGR eller bostedskommunen, mens spørsmål om avfallshenting rettes til renovatør.

Lesja, Dovre og Sel
Bjarne Øverland AS: tlf 415 34 880 eller 415 34 881

Skjåk og Lom
Melby Transport AS, tlf: 61 21 37 00 eller 970 82 502

NGR sin hjemmeside: www.ngr.no

 

Containerutleie, avd. Dombås

Ønsker du å leie container? Vi har containerutleie til de fleste formål, og leier ut til bedrifter og privatpersoner. Vi leverer container til deg når du trenger det, og henter den når du vil. Raskt og rimelig.

Kontakt oss

Containerutleie:
404 11 174 eller 415 34 881
Arild Nordheim
Knut Thomas Berget
Terje Moldal

 

Renovasjon:
Årøseterv. 11
6422 Molde
Tlf: 71 20 27 50
post@oeverland.no


NGR:
Lesja, Dovre og Sel:
Bjarne Øverland AS
Tlf: 415 34 880 eller 415 34 881

Skjåk og Lom:
Melby Transport AS
Tlf: 61 21 37 00 eller 970 82 502
NIR

Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR)
Bjarne Øverland AS har kontrakter med fire NIR kommuner.

Averøy kommune, Halsa kommune, Tingvoll kommune og Oppdal kommune

 

Ved spørsmål om endring av abonnement, dunker og utstyr, ta kontakt med bostedskommune eller NIR.
Spørsmål om avfallshenting rettes til renovatør.
NIR sin hjemmeside: www.nir.mr.noKontakt oss

Årøseterv. 11, 6422 Molde
Tlf: 71 20 27 50
post@oeverland.no


Averøy: Tlf: 404 11 159

Halsa: Tlf: 916 82 501

Tingvoll: Tlf: 916 82 501

Oppdal: Tlf: 975 05 907