Renovasjon

Vi utfører innsamling av husholdnings-/næringsavfall fra personer/bedrifter i 4 kommuner i Midt - Norge.


NIR

Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR)
Bjarne Øverland AS har kontrakter med fire NIR kommuner.

Averøy kommune, Halsa kommune, Tingvoll kommune og Oppdal kommune

 

Ved spørsmål om endring av abonnement, dunker og utstyr, ta kontakt med bostedskommune eller NIR.
Spørsmål om avfallshenting rettes til renovatør.
NIR sin hjemmeside: www.nir.mr.noKontakt oss

Årøseterv. 11, 6422 Molde
Tlf: 71 20 27 50
post@oeverland.no


Averøy: Tlf: 404 11 159

Halsa: Tlf: 916 82 501

Tingvoll: Tlf: 916 82 501

Oppdal: Tlf: 975 05 907